Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

 

1.     Boiska są czynne w następujących terminach:

 

a.     planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły: poniedziałek – piątek   w godz. 8.00 – 16.00

 

b.    boiska dostępne dla wszystkich chętnych:    poniedziałek – piątek w godz.   15.00 – 21.00; sobota   w godz. 11.00 – 17.00; niedziela – zamknięty.

 

c.     szczegółowe godziny korzystania z danego boiska w danym miesiącu określa Grafik korzystania z kompleksu boisk sportowych, stanowiący załącznik do tego Regulaminu.

 

2.     W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik i listopad minimalne limity liczebności użytkowników korzystających z obiektu od godziny 15.30 – 20.30:

 

a.     dla boiska piłkarskiego – 10 osób,

 

b.    dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób.

 

3.     Dla racjonalnego wykorzystania boisk Orlik 2012 znajdujących się na terenie miasta i gminy Września ustala się Grafik korzystania z boisk sportowych w niedziele w miesiącach wiosennych i jesiennych.

 

4.     Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1b koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

 

5.     Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

 

6.     Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.

 

7.     Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego   z zastrzeżeniem pkt. 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótki korkami  z tworzywa sztucznego).

 

8.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a.     używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców,

 

b.    wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

 

c.     niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 

d.    wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 

e.     palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

 

f.     zaśmiecania,

 

g.    przeszkadzania z zajęciach lub grze,

 

h.     zakłócanie porządku i używania słów wulgarnych,

 

i.      przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieka osób dorosłych,

 

j.      wprowadzania zwierząt,

 

k.     korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.

 

9.     Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1a:

 

a.     szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

 

b.    użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

 

10.  Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

11.  Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające.

 

12.  Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

13.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu,  a w szczególności stosować się do uwag trenera środowiskowego.

 

14.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy.

 

15.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:

 

a.     nakazać zmianie obuwia sportowego,

 

b.    zwrócić uwagę za niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

 

c.     nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku                                        MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

 

               Sławomira Czarnecka

 

 

Godziny otwarcia ORLIKÓW

 

Godziny otwarcia ORLIKÓW

 

marzec – czerwiec 2016 r.

 

 

 

 

 

ORLIK

TERMIN i GODZINY OTWARCIA

marzec

kwiecień

Orlik Września,
ul. Kościuszki 24

01.03.2016 – 31.03.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 6.03.2016

01.04.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 3.04.2016

Orlik Września,
ul. Słowackiego 41

01.03.2016 – 31.03.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 13.03.2016

01.04.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 10.04.2016

Orlik Września,
ul. Szkolna 1

01.03.2016 – 31.03.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 20.03.2016

01.04.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 17.04.2016

Orlik Września,
ul. Kosynierów 32

01.03.2016 – 31.03.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 13.03.2016

01.04.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 24.04.2016

Orlik Nowy Folwark,
ul. Nowa 5

 

01.03.2016 – 31.03.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 6.03.2016

01.04.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 3.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLIK

TERMIN i GODZINY OTWARCIA

maj

czerwiec

Orlik Września,
ul. Kościuszki 24

01.05.2016 – 31.05.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziele: 8 i 22.05.2016

 

01.06.2016 – 30.06.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 5.06.2016

Orlik Września,
ul. Słowackiego 41

01.05.2016 – 31.05.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziele: 15 i 29.05.2016

01.06.2016 – 30.06.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 12.06.2016

Orlik Września,
ul. Szkolna 1

01.05.2016 – 31.05.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziele: 15 i 29.05.2016

01.06.2016 – 30.06.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 19.06.2016

Orlik Września,
ul. Kosynierów 32

01.05.2016 – 31.05.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziele: 8 i 22.05.2016

01.06.2016 – 30.04.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 26.06.2016

Orlik Nowy Folwark,
ul. Nowa 5

 

01.05.2016 – 31.05.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

09.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziele: 8 i 22.05.2016

01.06.2016 – 30.06.2016

w godzinach:

16.00 - 21.00 pon-pt

10.00 – 14.00 i 16.00-21.00 soboty

9.00-14.00 i 16.00-21.00 niedziela 5.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com