Jak powstają baterie

18.11.2014 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasy II gimnazjum pod opieką pani Reginy Kosmali i pani Magdaleny Szambelan wybrały się na wycieczkę do gnieźnieńskiej fabryki baterii Panasonic.
  Zwiedzającymzaprezentowano historię fabryki i zapoznano z jej pracą. Uczniowie mieli także możliwość samodzielnego zmontowania baterii.

Otwarta firma – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy w Polsce, a po raz pierwszy w naszej szkole, zostanie zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata.

W ramach ŚTP organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie, nauczyciele i przedsiębiorcy biorą udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Program „Otwarta firma” składa się z modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:

- Szkoła podstawowa, klasy I-III: „Poznajemy zawody w miejscu pracy” – (koordynator – pani K. Antkowiak),

- Szkoła podstawowa, klasy IV-VI: „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” (koordynator: pani G. Kobus-Jędrzejewska),

- Gimnazjum: „Pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo” –(koordynator – J. Hyżorek).

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. 

Więcej na informacji na stronie: www.otwarta-firma.junior.org.pl

 

 

 

Koordynator szkolny: G. Kobus-Jędrzejewska

JAK FUNKCJONUJE PRZEDSIĘBIORSTWO?


 

            16 czerwca uczniowie klas IIIA i IIB gimnazjum oraz klasy VIb szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Folwarku brali udział w spotkaniu ze współwłaścicielką wrzesińskiej firmy Typograf, panią Hanną Orwat. Prelegentka w ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o rozwoju i zasadach funkcjonowania swojej firmy, mówiła o rozbudowie, powiększaniu zaplecza lokalowego, poszerzaniu asortymentu artykułów biurowych oraz o poszukiwaniach coraz to nowych rynków zbytu. Zaznaczyła, że wraz z rozwojem firmy zatrudniana jest coraz większa liczba pracowników. Wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest edukacja w dzisiejszych czasach. Zdobycie zawodu, wykształcenia, nieustanny samorozwój, elastyczność i otwartość na stale zmieniający się rynek to warunek znalezienia własnej drogi w dorosłym życiu. Prelegentka zaznaczyła, że nauką, odwagą, pracowitością i uporem można zrealizować swe marzenia. Ważne jest, aby starać się robić w życiu to, co się lubi.

            Młodzież z uwagą wysłuchała opowieści i włączyła się do rozmowy na tematy poruszane na spotkaniu.

 

Mamy Certyfikat!

W roku szkolnym 2008/2009 nasze gimnazjum rozpoczęło starania o przyznanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” (przyznawanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości; o programie czytaj na http://system.junior.org.pl/sp2/). Nauczyciele i uczniowie przygotowali szereg lekcji i imprez promujących postawę przedsiębiorczości, wspierających jej idee w środowisku lokalnym, przygotowujących młodzież do wejścia na trudny rynek pracy oraz wspomagających szeroko pojętą edukację ekonomiczną. Nasz projekt „Na scenie i pod sceną” znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu na przedsięwzięcie uczniowskie IDEA 2009.

Zorganizowano także spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zaprezentowali gimnazjalistom podstawy prowadzenia własnej działalności. W bibliotece został przygotowany specjalny dział z publikacjami elektronicznymi i książkowymi dotyczącymi zawodoznawstwa, postępowania kwalifikacyjnego podczas starań o pracę, a także prowadzenia własnej firmy.

 


 

Wszystkie działania, odpowiednio opisane i skomentowane, zostały zaprezentowane Kapitule Certyfikatu, w skład której wchodzą m.in. Krystyna Szumilas (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), Stanisław Kluza (Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego) czy Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). 20 maja 2010 r. nasza szkoła otrzymała to ważne wyróżnienie. Gwarantuje ono, że placówka odgrywa ważną rolę lokalnego koordynatora edukacji ekonomicznej, inicjatyw z zakresu preorientacji zawodowej oraz jest promotorem idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Spotkanie z doradcami

 

20 maja uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Celem trzygodzinnych zajęć było określanie predyspozycji zawodowych naszych wychowanków. Obejrzeli oni prezentację multimedialną oraz film, a także uczestniczyli w pogadance. Następnie rozwiązali test określający ich predyspozycje, które wiążą się z określonymi grupami zawodów. W czerwcu planowane są kolejne tego typu zajęcia, tym razem dla uczniów klas drugich gimnazjum.
 
 
 

Więcej artykułów…

  1. Publikacje