Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

Kl.

Nauczyciel

Przedm.

Przy-dział

Se-mestr

Dzień tygodnia/ nr lekcji

Uwa-gi

IVa

K. Józwiak

j. pol.

1

I/ II

Środa – 6 lekcja

 

 

IVb

K. Rewers

mat.

1/2

II

 

 

Va

GK Jędrzejewska

mat

1

I / II

Czwartek – 6 lekcja

 

 

Vb

GK Jędrzejewska

mat

1

I /II

Czwartek – 7lekcja

 

VIa

K. Józwiak

j.pol

1/2

II

 

 

VIb

P. Nowak

j. pol.

1/2

I

wtorek- 8 lekcja

 

 

VIIa

P. Nowak

j. pol.

1/2

II

 

 

VIIb

MR Jackowska

j. ang

1

I/II

Czwartek – 8 lekcja

 

 

2A

M. Stachowiak

mat

1

I / II

Środa – 8 lekcja

 

 

2B

A.Kozłowska

Geogr.

1/2

II

 

 

3A

A.Kozłowska

Geogr.

1/2

I

Środa – 7 lekcja

 

 

3B

J. Hyżorek

Chem.

1

I/II

Środa – 8 lekcja

 

 


 

 

Kl.

Nauczyciel

Przedm.

Przy-dział

Seme-str

Dzień tygodnia/ nr lekcji

Uwa-gi

Ia

P. Lisiak

Ed wczesn.

1

Cały rok

Piątek 5 lekcja

 

Ib

R. Olszewska

Ed wczesn.

1

Cały rok

Czwartek 5 lekcja

 

II

M. Jakubowska

Ed wczesn.

1

Cały rok

Wtorek 5 lekcja

 

IIIa

  1. Szymańska

Ed wczesn.

1

Cały rok

Środa 5 lekcja

 

IIIb

K. Antkowiak

Ed wczesn.

1

Cały rok

Środa 5 lekcja

 

IIIc

  1. Ławniczak

Ed wczesn.

1

Cały rok

Środa 5 lekcja

 

 


 

Zajęcia pozalekcyjne rok szk. 2017/2018

 

Nazwa

 

Nauczyciel

Dzień tygodnia

nr lekcji

Uczniowie

Uwagi

SKS - projekt

M. Moch

 

Poniedziałek

piątek

7

7

Kl .IV-V

Kl. IV-V

 

SKS - projekt

A.Kozłowska

 

Poniedziałek

piątek

8

7

Kl. 3AB -chłopcy

 

SKS - tenis

M. Jaskólski

wtorek

 

10

Dla chętnych

 

SKS - koszykówka

M. Jaskólski

wtorek

9

Kl. IV-VII chłopcy

 

SKS - siatkówka

M. Jaskólski

wtorek

8

Kl.2AB dziewczynki

 

K. teatralne

P. Nowak

 

czwartek

7

Kl. VIb

 

K. j. angielskiego

N. Grześkowiak

piątek

5

Kl. Ia, II, IIIa

 

K muz. - wokalne

G. Adamski

piątek

7

chętni

 

K. przyrodnicze

A. Pelczyńska

 

 

środa

7 i 8

Kl. VIa, Vb, Va

2 i 4 środa miesiąca

K. taneczne

N. Grześkowiak

 

środa

6

Kl .IVb, IVa, Vb

 

K. Informatyczne

Z. Bryk

czwartek

6

Kl. IVa, IVb

 

K. plastyczne

L. Woźniak

 

środa

7

Kl. Va, Vb, VIa, VIb

 

K. mat - fiz

R. Kosmala

 

środa

7

Kl. 3A

 

K. przyrodnicze

A. Pelczyńska

środa

7 i 8

Klasa VIb

1 i 3 środa miesiąca

k. matematyczne

M. Stachowiak

piątek

7

Klasa VIb

 

Szachy

L. Szyniszewska

 

poniedziałek

5

Klasa IIIc

 

Szachy

J. Hyżorek

 

piątek

4 lekcja

Klasa IIIb

 

Lekkoatletyka

W. Szczepański

 

Poniedziałek

środa

piątek

8 – 9 lekcja

Kl. IV- 3G

 

K. matem

 

A. Szymańska

czwartek

6

Kl. IIIa

 

K. „Przyjaciele biblioteki”

J. Hauke

wtorek

6

Kl. IVa

 

Przygot. do egzaminu

M. Szambelan

poniedziałek

8

Kl. 3A

 

K j. niemiecki

 

I.Chudzińska

poniedziałek

7

Klasy IV

 

K j. niemiecki

 

I.Chudzińska

poniedziałek

8

Klasy VI

 

K j. niemiecki

 

I.Chudzińska

środa

7

Klasy V

 

K j. angielskiego

 

MK Wiśniewska

Środa

wtorek

7

6

Klasy V

Dla nowej uczennicy, które w po-przedniej szko-le uczyła się j. niemieckiego.

Supermatyrzysta

 

J. Hyżorek

piątek

7

Gim

 

Supermatyrzysta

 

A.Kozłowska

wtorek

7

Gim

 

Supermatyrzysta

 

E. Waligóra

czwartek

8

gim

 

 

Koło matematyczne - klasy IV

 

Koło matematyczne „Mały Matematyk”

 

Koło adresowane jest do uczniów klas czwartych wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Prowadzi je pani Grażyna Kobus-Jędrzejewska. Pierwsze zajęcia w tym roku odbyły się 16.10.2015 r. Spotkania odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu, w piątki na 6 lekcji.

 

Celem zajęć jest: rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych; kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów; poszerzanie umiejętności i wiedzy poza podstawę programową; rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania; kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej; rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych; kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania;  rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości; kształcenie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz poszukiwania informacji; rozwijanie potrzeby i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi.

 

Podczas zajęć panuje swoboda wypo­wiedzi, samodzielność, klimat poszukiwań, dyskretna inspiracja. Dzięki temu ucznio­wie nie rywalizują ze sobą, a współpracują, współdziałają – rozwijając talenty i uzdolnienia, własną aktywność, ciekawość i poczucie wartości.

 

Uczestnicy zajęć wezmą udział w konkursach matematycznych organizowanych na terenie szkoły. Do ważniejszych należą: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Europejski, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea, Wielkopolski Konkurs Matematyczny Złota Żabka.

 

 

Koło przyrodnicze „Zielony Detektyw”

W naszej szkole wznowił swoją działalnośćZIELONY DETEKTYW”.

         Od września na terenie szkoły działa koło przyrodniczo-ekologiczne, którego opiekunem jest pani Angelina Pelczyńska. Uczniowie klas IV-VI zainteresowani tematyką przyrodniczą i ekologiczną mają możliwość pogłębienia swoich wiadomości z zakresu przyrody oraz mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. Koło skupia 19 członków.

         W ramach zajęć uczniowie opisują stan naturalnego środowiska, poznają zmiany zachodzące w przyrodzie w wyniku działalności człowieka, przeprowadzają doświadczenia i wyciągają samodzielne wnioski.

 

ZIELONY DETEKTYW” zajmuje się tropieniem wszelkich niekorzystnych zmian w środowisku, których głównym sprawcą jest człowiek, ale także szuka odpowiedzi, w jaki sposób naprawić wyrządzone przyrodzie krzywdy.

 

DETEKTYW realizuje projekt pod kryptonimem, „BO WE MNIE PŁYNIE WODA...”

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez rozbudzenie zainteresowań hydrologią, hydrografią, hydrostatyką, czyli krótko mówiąc „wodą” jako niezbędną substancją do życia organizmów żywych.

 

Zadania realizowane są w formie eksperymentów i wycieczek.

         Uczniowie stworzyli własne gazety przyrodnicze pt. „Wodne Fakty”, poznali historię kropli wody i dowiedzieli się, skąd się bierze woda do picia.

Odbyły się także zajęcia terenowe, czyli wycieczki do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w ramach, których uczniowie mieli okazję przeprowadzić wywiady z pracownikami kopalni i dowiedzieć się, w jaki sposób eksploatacja odkrywkowa węgla wpływa na poziom wód powierzchniowych, jakie są sposoby rekultywacji terenów zdegradowanych oraz jak wygląda codzienna praca górników.

Młodzi przyrodnicy uczestniczyli również w poznańskich targach ekologicznych „POLEKO 2007”, gdzie poznali różne formy działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, ale także sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w licznych konkursach przyrodniczo-ekologicznych.

Członkowie koła bardzo chętnie pracują na zajęciach, wykazują zainteresowanie zagadnieniami przyrodniczo-ekologicznymi, nieobojętna jest im przyszłość naturalnego środowiska.