Zajecia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze w II pólroczu 2018/2019

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

Maciej Jaskólski

SKS - tenis

Środa 8 lekcja

Maciej Jaskólski

SKS - gry zespołowe

Poniedziałek 8 lekcja

Małgorzata Moch

SKS - lekkoatletyka

Poniedziałek 6 lekcja

Beata Królikowska

koło teatralne

Wtorek 7.15

Natalia Grześkowiak

koło języka angielskiego

Czwartek 1 lekcja

Grzegorz Adamski

koło muzyczne

Poniedziałek 14.30

Paulina Lisiak

koło taneczne

Środa 7 lekcja

Zofia Bryk

koło informatyczne

Piątek 1 lekcja

Marzena Lewandowska

koło plastyczne

Piątek 7 lekcja

Regina Kosmala

koło matematyczno - fizyczne

Czwartek 7 lekcja

Angelina Pelczyńska

koło przyrodnicze

Środa 7 lekcja

Paula Izydorek

koło matematyczne 7b

Poniedziałek 8 lekcja

Lidia Szyniszewska

szachy dla klas 4

Wtorek 7 lekcja

Joanna Hyżorek

szachy dla klas 1

Wtorek 6 lekcja

Marzena Lewandowska

koło j. niemieckiego kl.4

Wtorek 7 lekcja

Marzena Lewandowska

koło j. niemieckiego kl.6

Co drugi tydzień Środa

Klasa 6a 8 lekcja

Klasa 6 b 6 lekcja

 

Marzena Lewandowska

koło j. niemieckiego kl.5

Piątek 6 lekcja

Joanna Hyżorek

koło biologiczno – chemiczne 7a 7b

Wtorek 8 lekcja

Małgorzata Moch

koło strzeleckie

Poniedziałek 15.00-15.45

Marta Rusiecka-Jackowska

Zaj. z j. angielskiego (2 godz. dla uczennicy, która uczyła się j. niemieckiego)

Poniedziałek 8 lekcja

Wtorek 6 lekcja

Przemysław Nowak

Zajęcia z j.polskiego dla uczennicy, która mieszkała w Anglii (Gabriela Święcicka)

Czwartek 6 i 7 lekcja

Małgorzata Kmieciak-Wiśniewska

Język angielski klasa 7a

Czwartek 8 lekcja

Natalia Grześkowiak

Język angielski klasa 7b

Poniedziałek 8 lekcja

Przemysław Nowak

Język polski 7b

Czwartek 8 lekcja

Paula Izydorek

Matematyka 7a

Środa 8 lekcja

Paula Izydorek

Matematyka 7b

Piątek 8 lekcja

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

Anna Ławniczak

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 1a

Poniedziałek
5 lekcja

Katarzyna Antkowiak

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 1b

Czwartek 5 lekcja

Paulina Lisiak (GDD)

Zajęcia dyd. – wyr. kl 2a

Piątek 5 lekcja

Renata Olszewska(GDD)

Zajęcia dyd. – wyr. kl 2b

Poniedziałek
5 lekcja

Małgorzata Jakubowska

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 3

Czwartek 5 lekcja

Joanna Hyżorek

Zajęcia dyd. – wyr. chemia kl. 3 gim

Czwartek 8 lekcja

Marta Rusiecka-Jackowska

Zajęcia dyd. – wyr. j.angielski klasy 8

Piątek
7 lekcja

Beata Królikowska

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 4

Środa 7 lekcja

Regina Kosmala

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 5

Poniedziałek 7 l

Julianna Hauke

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 5

Co drugi tydzień:

Środa 5b – 1 lekcja

Środa 5a – 7 lekcja

Paula Izydorek

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 6

Czwartek 7 lekcja

Beata Królikowska

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 6

Środa 8 lekcja

Paula Izydorek

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 8

Wtorek 8 lekcja

Beata Królikowska

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 7

Czwartek 8 lekcja

Regina Kosmala

Zajęcia dyd.- wyr. matematyka kl. 7a b

Pon 8 lekcja

Julianna Hauke

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 8

Wtorek - 8 lekcja

Regina Kosmala

Zajęcia dyd.–wyr. matematyka kl.3gim

Co drugi tydzień

Wtorek

8 lekcja

Magdalena Szambelan

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 3b gim Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl 8 b

Piątek 1 lekcja Środa 8lekcja (co drugi tydzień)

 

Regina Kosmala

Dodatkowa matematyka klasa 8a

Środa 8 lekcja

Regina Kosmala

Dodatkowa matematyka klasa 8b

Czwartek 8 lekcja

M. Moch

Gimnastyka korekcyjna

Poniedz. 1 lekcja

Środa 6 lekcja

Środa 5lekcja

Beata Królikowska

Język polski klasa 7a

Piątek 8 lekcja

 

 

Kółka zainteresowań - I półrocze 2018/2019

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

SKS - tenis

Środa 8 lekcja

SKS - gry zespołowe

Poniedziałek 8 lekcja

SKS - lekkoatletyka

Czwartek 7 lekcja

koło teatralne

Piątek 8 lekcja

koło języka angielskiego

Piątek 5 lekcja

koło muzyczne

Wtorek 14.30

koło taneczne

Poniedziałek 8 lekcja

koło informatyczne

Poniedziałek 1 lekcja

koło plastyczne

Poniedziałek 7 lekcja

koło matematyczno - fizyczne

Czwartek 8 lekcja

koło przyrodnicze

Wtorek 7 lekcja

koło matematyczne 7b

Poniedziałek 8 lekcja

szachy dla klas 4

Wtorek 7 lekcja

szachy dla klas 1

Czwartek 5 lekcja

koło j. niemieckiego kl.4

Wtorek 7 lekcja

koło j. niemieckiego kl.5

Środa 7 lekcja

koło j. niemieckiego kl.6

Piątek 7 lekcja

koło biologiczno - chemiczne

Wtorek 8 lekcja

koło strzeleckie

Poniedziałek 15.00-15.45

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - I półrocze 2018/2019

 

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 1a

Poniedziałek
5 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 1b

Czwartek 5 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. kl 2a

Piątek 5 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. kl 2b

Poniedziałek
5 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. kl. 3

Czwartek 5 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. chemia kl. 3 gim

Czwartek 8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.angielski klasy 8

Piątek
8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 4

Piątek 7 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 5

Wtorek 7 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 5

Co drugi tydzień:

Środa 5b – 6 lekcja

Środa 5a – 7 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 6

Piątek 7 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 6

Środa 8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 7

Wtorek 8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 7

Czwartek 8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. matematyka kl. 8

Wtorek 8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 8

Środa - 8 lekcja

Zajęcia dyd.–wyr. matematyka kl.3gim

Co drugi tydzień

7lekcja

8 lekcja

Zajęcia dyd. – wyr. j.polski kl. 3gim

Wtorek 8 lekcja

Dodatkowa matematyka klasa 8a

Wtorek 8 lekcja

Dodatkowa matematyka klasa 8b

Piątek 7 lekcja

Gimnastyka korekcyjna

Poniedz. 1 lekcja

Poniedz. 5 lekcja

Środa 6 lekcja

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com