Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2012 r.

I semestr – 19 tygodni

3 września -28 stycznia 2013 r.

II semestr – 20 tygodni

28 stycznia- 28 czerwca 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24-31 grudnia 2013 r.

Ferie zimowe (woj. wielkopolskie)

14-27 stycznia 2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia 2013 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

wg OKE

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

wg OKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 czerwca 2013 r.

Ferie letnie

29 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.

Święto Patrona Szkoły

28 września 2012 r.

Dzień Dziecka

3 czerwca 2013 r.

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com