Informacja

13 czerwca 2017 roku odbędzie się w naszej szkole pogadanka na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, którą przeprowadzą pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni.

Informacja

Zebranie z rodzicami przyszłych klas "0" odbędzie się 13.06.2017 r. o godz. 17.00 w sali nr 5.

Funkcjonowanie szkoły podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych

Podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych (2.05, 4.05, 5.05, 16.06) szkolna świetlica będzie czynna  w godz. 7.00 – 16.00.

Dowozy i odwozy funkcjonują według planu.

Obiady będą wydawane w godzinach od 12.00 do 12.30, dotyczy 4 i 5 maja br.

W dniu 2 maja br. nie ma obiadów.