Wyjazd do Biblioteki Publicznej i spacer małych regionalistów

29 listopada dzieci z naszych oddziałów "0" pod opieką wychowawców i nauczyciela bibliotekarza odwiedziły po raz kolejny Bibliotekę Publiczną we Wrześni. Uczestniczyły w zajęciach z okazji Dnia Pluszowego Misia. Dodatkową atrakcją wyjazdu był spacer po mieście szlakiem Dzieci Wrzesińskich i Marii Konopnickiej, co wzbogaciło wiedzę dzieci o historii Małej Ojczyzny oraz o literaturze.

Odwiedziliśmy Muzeum i Bibliotekę!

19 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Wrześni. Odwiedzili Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, gdzie uczestniczyli w lekcji muzealnej. Poza tym wzięli udział w zajęciach w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września na temat zasad korzystania z biblioteki oraz zachęcających do czytania.

Organizatorkami wyjazdu były wychowawczynie klas - panie Wiesława Matuszewska, Lidia Szaroleta i oraz nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły. -  Julianna Hauke