Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu, 25.05.2018 (piątek):

 

- godz. 16.15 – parking przy Polomarkecie, ul. Kutrzeby we Wrześni

 

- godz. 16.30 – parking przy szkole w Nowym Folwarku

 

Spektakl rozpoczyna się o godz. 19.00.

 

Bilety będą rozdane w autobusie.

 

Wywiadówka - kwiecień 2018

 

WYWIADÓWKA

 

25 kwietnia 2018 roku

 

Klasa

nr sali

godz. 17.30

0 a

5

0 b

8

I a

9

I b

32

II

6

III a

35

III b

7

III c

3

godz. 18.00

IV a

15

IV b

14

V a

104

V b

17

VI a

108

VI b

16

VII a

25

VII b

18

godz. 17.00

2 A

24

3 A

22

3 B

23

 

Zebrania z rodzicami - 31.01.2018

 

WYWIADÓWKA

31 stycznia 2018 roku

 

Klasa

nr sali

godz. 17.00

0 a

5

0 b

8

I a

9

I b

32

II

6

III a

35

III b

7

III c

3

godz. 17.30

IV a

15

IV b

14

V a

104

V b

17

VI a

108

VI b

16

VII a

25

VII b

18

godz. 18.00

2 A

24

2 B

19

3 A

22

3 B

23

 

 

 

 

 

 

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z obiadów szkolnych należy przelewać na konto bankowe szkoły:

 

PBS Września 46 9681 0002 0000 2204 2000 0020

 W polu TYTUŁEM należy wpisać: OBIADY, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC  I ROK, ZA KTÓRY WPŁATA JEST DOKONYWANA (WZÓR: OBIADY, JAN KOWALSKI, STYCZEŃ 2018)

Przypominamy, że za obiady należy zapłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Procedura odmawiania obiadów na konkretny dzień/dni pozostaje bez zmian.

Pierwszego dnia każdego miesiąca na szkolnej stronie internetowej będzie umieszczana informacja o kwocie do zapłaty za obiady bez odpisów oraz ewentualnych dniach wolnych.

 Odpłatność za korzystanie z obiadu szkolnego w miesiącu styczniu wynosi: 88 zł (22 dni x 4 zł = 88 zł).

 

Sławomira Czarnecka

Dyrektor szkoły