JAK FUNKCJONUJE PRZEDSIĘBIORSTWO?


 

            16 czerwca uczniowie klas IIIA i IIB gimnazjum oraz klasy VIb szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Folwarku brali udział w spotkaniu ze współwłaścicielką wrzesińskiej firmy Typograf, panią Hanną Orwat. Prelegentka w ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o rozwoju i zasadach funkcjonowania swojej firmy, mówiła o rozbudowie, powiększaniu zaplecza lokalowego, poszerzaniu asortymentu artykułów biurowych oraz o poszukiwaniach coraz to nowych rynków zbytu. Zaznaczyła, że wraz z rozwojem firmy zatrudniana jest coraz większa liczba pracowników. Wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest edukacja w dzisiejszych czasach. Zdobycie zawodu, wykształcenia, nieustanny samorozwój, elastyczność i otwartość na stale zmieniający się rynek to warunek znalezienia własnej drogi w dorosłym życiu. Prelegentka zaznaczyła, że nauką, odwagą, pracowitością i uporem można zrealizować swe marzenia. Ważne jest, aby starać się robić w życiu to, co się lubi.

            Młodzież z uwagą wysłuchała opowieści i włączyła się do rozmowy na tematy poruszane na spotkaniu.

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com