Otwarta firma – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy w Polsce, a po raz pierwszy w naszej szkole, zostanie zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata.

W ramach ŚTP organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie, nauczyciele i przedsiębiorcy biorą udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Program „Otwarta firma” składa się z modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:

- Szkoła podstawowa, klasy I-III: „Poznajemy zawody w miejscu pracy” – (koordynator – pani K. Antkowiak),

- Szkoła podstawowa, klasy IV-VI: „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” (koordynator: pani G. Kobus-Jędrzejewska),

- Gimnazjum: „Pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo” –(koordynator – J. Hyżorek).

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. 

Więcej na informacji na stronie: www.otwarta-firma.junior.org.pl

 

 

 

Koordynator szkolny: G. Kobus-Jędrzejewska