Odebraliśmy nagrodę w Warszawie

Fot. Artur Hojny

 

13 listopada 2015 r. uczestniczyliśmy w uroczystej Gali OTWARTEJ FIRMY w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014. Byliśmy jedną  z 10 najaktywniejszych szkół podstawowych w Polsce (http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/upload/File/OF2015/Najaktywniejszeszkoy-20141.pdf).

Uroczystość miała miejsce w Warszawie, w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu.

Szkołę podczas uroczystości reprezentowali koordynatorzy Grażyna Kobus-Jędrzejewska, Katarzyna Antkowiak oraz uczniowie Adam Dżendżera i Filip Woziński.

Ciekawostką jest też fakt, że nasze opinie o programie Otwarta Firma zostały opublikowane na stronie internetowej organizatora – Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (adresy: http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/uczniowie-o-programie i http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/nauczyciele-o-programie).


G. Kobus-Jędrzejewska