XV ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI - ZAPROSZENIE, REGULAMINY, KARTY ZGŁOSZEŃ

  PLAKATY W ORYGINALNEJ ROZDZIELCZOŚCI  - PROSZĘ KLIKNĄĆ: PLAKAT OGÓLNY, PLAKAT KONCERT

 

 Szanowni Państwo!

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku po raz piętnasty podjęła się realizacji projektu ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI.

Jego celem jest integracja środowisk wiejskich i miejskich poprzez wspólne twórcze działania, jak również promowanie kreatywności młodzieży oraz indywidualnych predyspozycji dzieci i młodych ludzi, którzy nie akceptują bylejakości ale prezentują pozytywną postawę wobec innych i utrwalają uniwersalne wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, życzliwości i tolerancji.

            W dniach 8-11 maja 2018 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku i Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizują w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji: XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Anioły mojej wyobraźni”, warsztaty, imprezy towarzyszące, w tym m.in. konferencję metodyczną „Kreatywność i innowacyjność w edukacji” dla dyrektorów, nauczycieli i  przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”.

           To kolejna już impreza kulturalna zakrojona na tak szeroką skalę. Doświadczenia z lat poprzednich podpowiadają, że jest ona bardzo potrzebna w środowisku lokalnym i ponadregionalnym.

           Oddajemy do rąk Państwa pakiet regulaminów związanych ze ŚWIĘTEM TEATRU NA PROWINCJI, wierząc jednocześnie, że nie zabraknie na nim Państwa oraz dzieci, młodzieży i nauczycieli z Państwa placówek.

 Z poważaniem

mgr Sławomira Czarnecka

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

 im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ MASKA 2018 - REGULAMIN

XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ MASKA 2018 - ZGŁOSZENIE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 2018 "ANIOŁY MOJEJ WYOBRAŹNI" - REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 2018 "ANIOŁY MOJEJ WYOBRAŹNI" - ZGŁOSZENIE

Konferencja "KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI" - LIST PRZEWODNI (ZAPROSZENIE)

RAMOWY PLAN KONFERENCJI "KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI" 2018

KONFERENCJA - INFORMACJE O PRELEGENTACH

 

PATRONAT HONOROWY: