OBIADY - WAŻNA INFORMACJA!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z obiadów szkolnych należy przelewać na konto bankowe szkoły:

 

PBS Września 46 9681 0002 0000 2204 2000 0020

 W polu TYTUŁEM należy wpisać: OBIADY, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC  I ROK, ZA KTÓRY WPŁATA JEST DOKONYWANA (WZÓR: OBIADY, JAN KOWALSKI, STYCZEŃ 2018)

Przypominamy, że za obiady należy zapłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Procedura odmawiania obiadów na konkretny dzień/dni pozostaje bez zmian.

Pierwszego dnia każdego miesiąca na szkolnej stronie internetowej będzie umieszczana informacja o kwocie do zapłaty za obiady bez odpisów oraz ewentualnych dniach wolnych.

 Odpłatność za korzystanie z obiadu szkolnego w miesiącu styczniu wynosi: 88 zł (22 dni x 4 zł = 88 zł).

 

Sławomira Czarnecka

Dyrektor szkoły

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com