W niezwykłym świecie bohaterów „Balladyny” Projekt czytelniczy realizowany w klasie III A w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Lektura: „Balladyna” (autor: Juliusz Słowacki)

 

Cel ogólny:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów

 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie treści lektury.

 • Wskazanie cech gatunkowych dramatu i tragedii.

 • Rozróżnienie cech świata baśniowego i realistycznego.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania przemówienia.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania charakterystyki porównawczej.

 • Utrwalenie umiejętności pracy w grupie.

 • Łączenie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem.

 

Plan działań:

Uczniowie wykonują poszczególne zadania, pracując indywidualnie i w grupach 4-5 osobowych.

 • Poznanie treści książki Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

 • Opracowanie zestawu zadań do treści książki - konkurs czytelniczy.

 • Wskazywanie elementów baśniowych i realistycznych w dramacie
  (tworzenie kart pracy).

 • Próba oceny postępowania Balladyny – sąd nad postacią. Redagowanie mowy obrońcy i mowy oskarżyciela.

 • Redagowanie charakterystyki porównawczej Aliny i Balladyny

 • Autor i jego czasy – tworzenie prezentacji na temat życia i twórczości
  J. Słowackiego oraz epoki romantyzmu.