W niezwykłym świecie bohaterów „Balladyny” Projekt czytelniczy realizowany w klasie III A w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Lektura: „Balladyna” (autor: Juliusz Słowacki)

 

Cel ogólny:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów

 

Cele szczegółowe:

 

Plan działań:

Uczniowie wykonują poszczególne zadania, pracując indywidualnie i w grupach 4-5 osobowych.