Projekt w kl. 3B gimnazjum realizowany w ramach NPRCz

 

Lektura - Sofokles: „Antygona”

 

 

 

Temat: Kim jest postać tragiczna? Czyli szczypta filozofii...

 

 

 

Klasa: 3B

 

 

 

Czas realizacji: październik 2017

 

 

 

Cele:

 

- wykorzystanie lektury w realizacji podstawy programowej z języka polskiego

 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i filozoficznych

 

- kształcenie umiejętności pisania charakterystyki

 

- wykorzystanie technologii informatycznej na lekcjach języka polskiego

 

- kształcenie umiejętności pracy w grupach

 

 

 

Plan działań:

 

- omówienie lektury zgodnie z wytycznymi podstawy programowej

 

- wyszukanie w internecie informacji dotyczących starożytnych filozofów (praca w grupach)

 

- napisanie charakterystyki Kreona z uwzględnienie cech bohatera tragicznego

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com