Informacja dotycząca dodatkowych wpisów na świadectwach szkolnych

Szczególne osiągniecia ucznia – wpisy na świadectwach – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. (Załącznik nr 1):

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim  tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągniecia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com