Wyjątkowy dzień

 

27 listopada 2009 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Polskich Noblistów obu szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Było to uwieńczenie długich przygotowań.

Wyboru patrona dokonano kilka miesięcy wcześniej drogą głosowania wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dołączyliśmy w ten sposób do grupy szkół, którym przyświeca idea propagowania dokonań wybitnych Polaków, ich pracowitości, indywidualnych talentów i za- angażowania w szerzenie ideałów humanizmu. Co istotne, lista Polskich Noblistów wciąż pozostaje otwarta; pamięć o tym pomaga kształtować wśród wychowanków postawę nieustannego rozwoju osobistego i intelektualnego.

Uroczystość rozpoczęły występy uczniów. Następnie dokonano prezentacji szkoły oraz wprowadzono poczty sztandarowe. Ks. proboszcz Czesław Kroll poświecił nowy sztandar naszej szkoły, który został przekazany pani dyrektor Sławomirze Czarneckiej przez fundatora – Radę Rodziców. Chwilę potem wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień zaproszonych gości    (m. in. wiceburmistrza Wrześni Waldemara Grześkowiaka oraz wicestarosty powiatu wrzesińskiego Pawła Guzika). Wyróżniono i uhonorowano osoby wspierające działania związane z nadaniem szkole imienia. Część oficjalna  zakończyła się odśpiewaniem nowego hymnu naszej placówki. Imprezę uwieńczyła część artystyczna – przedstawienie przygotowane przez gimnazjalistki. Widzowie otrzymali również materiały opracowane podczas zajęć koła dziennikarskiego (okolicznościowy numer szkolnego czasopisma i folder informacyjny ).

Ten uroczysty dzień podsumowało odsłonięcie tablicy w holu szkoły oraz wpisy gości do księgi pamiątkowej.

 

 

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com