Dokumenty do pobrania

Statut szkołypobierz plik>>

Program wychowawczo-profilaktyczny   pobierz plik

Regulamin Rady Pedagogicznej pobierz plik>> PDF

Arkusz obserwacji zachowania ucznia WSO 2007 pobierz plik>> PDF

Arkusz samooceny zachowania ucznia WSO 2010 pobierz plik>> PDF 

OBIADY SZKOLNE - REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Koncepcja pracy szkoły pobierz plik>>

Regulamin ZFŚS pobierz plik>>