O Szkole

 Od 1 września 2017 istniejący dotąd Zespół Szkół w Nowym Folwarku przekształcono w wyniku reformy edukacji w Samorządową Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

Powstanie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku było związane z historią Szkoły Podstawowej w Psarach Polskich. Funkcjonowała ona przez prawie 100 lat w budynku zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Środowisko lokalne długo zabiegało o poprawę nauki i pracy społeczności szkolnej. Starania te zostały uwieńczone sukcesem. W 1996 roku Zarząd Miasta i Gminy Września podjął decyzję o budowie szkoły. Na ten cel wykupiono grunty położone we wsi Nowy Folwark. 19 listopada 1997 roku wmurowano kamień węgielny w fundamenty szkoły, a 1 września 1999 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego w nowym budynku.

W latach 1999 – 2002 funkcjonowały w nim dwie samodzielne szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku. Każda z nich posiadała odrębną dyrekcję, administrację oraz radę rodziców.

Od 1 września 2002 roku szkoła podstawowa i gimnazjum (na mocy uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 sierpnia 2002 roku) zostały połączone w Zespół Szkół w Nowym Folwarku.Od listopada 2009 roku patronem obu szkół wchodzących w skład Zespołu są Polscy Nobliści.

W budynku szkoły znajduje się obecnie:

- 18 przestronnych sal lekcyjnych (w tym sala multimedialna),

- 2 sale dla oddziałów przedszkolnych,

- pokój nauczycielski,

- biblioteka szkolna,

- sala gimnastyczna*,

- dwie pracownie komputerowe oraz sala multimedialna,

- nowoczesne pomieszczenia sanitarne (zarówno w segmentach sal lekcyjnych, jak i przy sali gimnastycznej),

- pomieszczenia dla administracji szkolnej,

- świetlica.

W skład szkoły wchodzą:

Ø 2 oddziały przedszkolne,

Ø16 oddziałów szkoły podstawowej,

Ø 2 oddziały gimnazjalne.

 

W roku szkolnym 2018/2019 (stan na 11.09.2018 r.) w naszej szkole uczy się 459 uczniów (dziewczęta - 222, chłopcy - 237):

Ø 41 dzieci w oddziałach przedszkolnych,

Ø 373 uczniów w klasach I - VIII szkoły podstawowej,

Ø 45 uczniów w klasach III gimnazjum.

Ponadto szkoła w Nowym Folwarku od roku szkolnego 2010/2011 posiada boisko ORLIK 2012 oraz duży plac zabaw.

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali (przede wszystkim) w obwodzie szkoły. Obejmuje on wsie: Nowy Folwark, Psary Polskie, Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko, Marzelewo, Chociczka i Przyborki.

 

W placówce zatrudnionych jest 42 nauczycieli,1 pracownik administracji oraz 7 pracowników obsługi.

 

* koszt cyklicznego wynajmu:  32,00 zł za godzinę (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 257 z dnia 2.10.2017 r.).

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com