Projekt czytelniczy realizowany w kl. IIB gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Na tropie tajemnicy
Projekt czytelniczy realizowany w klasie II B

 

Lektura: „Przygody Sherlocka Holmesa” (autor: Arthur Conan Doyle)

 

Cel ogólny:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów

 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie treści lektury.

 • Wskazanie cech gatunkowych opowiadania detektywistycznego.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania charakterystyki.

 • Utrwalenie umiejętności pracy w grupie.

 • Łączenie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem.

 

Plan działań:

Uczniowie wykonują poszczególne zadania, pracując indywidualnie i w grupach 3-4 osobowych.

 

 • Poznanie treści wybranych opowiadań Arthura Conan Doyle’a („Pięć pestek pomarańczy”, „Zabójstwo przy moście”, „Umierający detektyw”).

 • Opracowanie zestawu zadań do treści książki - konkurs czytelniczy.

 • Próba tworzenia portretu psychologicznego bohatera na podstawie otrzymanych materiałów (koperty z różnymi przedmiotami: np. peruka, kalendarz, breloczek, zasuszone kwiaty itp.)

 • Redagowanie twórczego opowiadania, którego narratorem jest detektyw.

 • Prezentacja efektów pracy w grupie.

 

 Opiekun projektu: Magdalena Szambelan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niezwykłym świecie bohaterów „Balladyny” Projekt czytelniczy realizowany w klasie III A w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Lektura: „Balladyna” (autor: Juliusz Słowacki)

 

Cel ogólny:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów

 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie treści lektury.

 • Wskazanie cech gatunkowych dramatu i tragedii.

 • Rozróżnienie cech świata baśniowego i realistycznego.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania przemówienia.

 • Doskonalenie umiejętności redagowania charakterystyki porównawczej.

 • Utrwalenie umiejętności pracy w grupie.

 • Łączenie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem.

 

Plan działań:

Uczniowie wykonują poszczególne zadania, pracując indywidualnie i w grupach 4-5 osobowych.

 • Poznanie treści książki Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

 • Opracowanie zestawu zadań do treści książki - konkurs czytelniczy.

 • Wskazywanie elementów baśniowych i realistycznych w dramacie
  (tworzenie kart pracy).

 • Próba oceny postępowania Balladyny – sąd nad postacią. Redagowanie mowy obrońcy i mowy oskarżyciela.

 • Redagowanie charakterystyki porównawczej Aliny i Balladyny

 • Autor i jego czasy – tworzenie prezentacji na temat życia i twórczości
  J. Słowackiego oraz epoki romantyzmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt czytelniczy realizowany w ramach NPRCz w kl. VIB

 

Lektura – Alfred Szklarski „Tomek w krainie faraonów”

 

 

 

Temat: Rozwiązujemy quiz o starożytnym Egipcie

 

 

 

Klasa VIB

 

 

 

Czas realizacji: październik 2017

 

 

 

Cele:

 

- poznanie tła historycznego powieści

 

- rozbudzanie zainteresowań literackich i historycznych

 

- kształcenie umiejętności rozwiązywania quizów

 

 

 

Plan działań:

 

- przygotowanie quizu historycznego

 

- przeprowadzenie quizu i wyłonienie zwycięzców

 

- wykorzystanie pytań w czasie omawiania lektury

 

 

 

Projekt w kl. 3B gimnazjum realizowany w ramach NPRCz

 

Lektura - Sofokles: „Antygona”

 

 

 

Temat: Kim jest postać tragiczna? Czyli szczypta filozofii...

 

 

 

Klasa: 3B

 

 

 

Czas realizacji: październik 2017

 

 

 

Cele:

 

- wykorzystanie lektury w realizacji podstawy programowej z języka polskiego

 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i filozoficznych

 

- kształcenie umiejętności pisania charakterystyki

 

- wykorzystanie technologii informatycznej na lekcjach języka polskiego

 

- kształcenie umiejętności pracy w grupach

 

 

 

Plan działań:

 

- omówienie lektury zgodnie z wytycznymi podstawy programowej

 

- wyszukanie w internecie informacji dotyczących starożytnych filozofów (praca w grupach)

 

- napisanie charakterystyki Kreona z uwzględnienie cech bohatera tragicznego

 

Projekt w kl. 2A gimnazjum realizowany w ramach NPRCz

 

Lektura – Henryk Sienkiewicz: „Quo vadis”

 

 

 

Temat: Tło historyczne i symbolika w powieści „Quo vadis”

 

 

 

Klasa 2A

 

 

 

Czas realizacji: wrzesień/październik 2017

 

 

 

Cele:

 

- poznanie tła historycznego powieści

 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, historycznych i filmowych

 

- kształcenie umiejętności pracy w grupach

 

- kształcenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych na lekcjach języka polskiego

 

 

 

Plan działań:

 

- przygotowanie i przedstawienie przez uczniów na forum klasy zagadnień związanych z lekturą; np. „Kim byli pretorianie?”

 

- porównanie ich z wizerunkiem przedstawionym przez Sienkiewicza w powieści

 

- wykonanie gazetki klasowej w postaci wydruków prezentacji

 

- pozostałe tematy: „Znaczenie tytułu”, „Warstwy społeczne w Starożytnym Rzymie”, „Symbolika w powieści”, „Gladiatorzy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com