II Ogólnopolska Konferencja Kreatywność i Innowacyjność w Edukacji - materiały

 Tutoring rozwojowy jako przykład spersonalizowanego podejścia do edukacji –Czy wielkoduszności można się nauczyć? - czyli tutoring od idei do praktyki – Bartosz Fingas, Szkoła Tutorów z Collegium Wratislaviense Wrocław

 

Trening pamięci i mnemotechniki w praktyce szkolnej Marek Szurawski, ECCE HOMO XXI Lublin

 

Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia (TOC) podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczychMaciej Winiarek, dyrektor TOC FE Polska Gdańsk

 

Skuteczne metody i narzędzia uczenia siędr Danuta Kitowska, Nauczona.pl

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów przez pryzmat wartości – Dorota Tomaszewicz, coach ICC, trener, ekspert współpracujący z ORE, Firma Impuls

 

 

 

 

Podsumowanie XV Święta Teatru na Prowincji

 W dniach 8-11 maja br. odbyła się piętnasta, jubileuszowa edycja projektu Święto Teatru na Prowincji organizowanego przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku. W ramach Święta odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej Maska, który służy wymianie doświadczeń zespołów teatralnych z różnych środowisk wiejskich i miejskich oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (w tym roku pod hasłem „Anioły mojej wyobraźni”). Konkursy połączone były z warsztatami teatralnymi i recytatorskimi prowadzonymi przez profesjonalistów. Program przedsięwzięcia wzbogaciły w tym roku również imprezy towarzyszące, takie jak II Ogólnopolska Konferencja "Kreatywność i innowacyjność w edukacji", spotkanie autorskie z Jarosławem Wolańskim z Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż, Talent Show w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Koncert Jubileuszowy "Nic się przecież nie kończy" z udziałem chóru Camerata, dzieci i młodzieży z naszej szkoły, grupy śpiewających samorządowców i oświatowców, a także zespołów wykonujących poezję śpiewaną: Małżeństwo z Rozsądku oraz Nad Porami Roku. Nie zabrakło równiez zaprzyjaźnionej ze Świętem Teatru poetki, która jest autorką tekstów do piosenek obu zespołów : Wiesławy Kwinto-Koczan "Wuki".

 

Konfrontacje teatralne oceniało jury w składzie: Magdalena Pomierska-Śmigel i Andrzej Malicki – aktorzy Teatru Fredry w Gnieźnie, Elżbieta Górczyńska – pedagog i reżyser, opiekun młodzieżowego teatru Otczapy, Alicja Fojt – nauczycielka SSP w Marzeninie.

Natomiast młodych recytatorów oceniała komisja: Zenona Golc - recytatorka, laureatka wielu konkursów recytatorskich, także międzynarodowych, animator kultury; Elżbieta Górczyńska – pedagog, reżyser; Wanda Polkowska-Malicka – aktorka Teatru Fredry w Gnieźnie, laureatka Konkursu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

 

Warto nadmienić, że kolejne edycje projektu otrzymały (od roku 2012) honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, a od wielu lat przedsięwziecie objęte jest także honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, programu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Sztuka Zaangażowania" i Collegium Wratislaviense. Partnerami i współorganizatorami są: Urzad Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Teatr Fredry w Gnieźnie, Wrzesiński Ośrodek Kultury, parafia pw. św. Krzyża we Wrześni, Firma Jar-Col oraz sołectwa okolicznych wsi.

 

Patronat medialny nad projektem objęły: "Wieści z Ratusza", "Przegląd Powiatowy", Radio Września, TV Wielkopolska, NowaWrzesnia.pl, Wrzesnia365.pl, "Dyrektor Szkoły", "Przemiany na Szlaku Piastowskim", "Głos Nauczycielski."

 

Wyniki Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej MASKA

 

kat. przedszkola

I m-ce: Niepubliczne Przedszkole "Miś Uszatek" we Wrześni

II m-ce: Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" we Wrześni

III m-ce: Niepubliczne Przedszkole "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich

 

kat. kl.1-3 SP

I m-ce: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

II m-ce: Prywatna Szkoła Podstawowa Akademia Talentów w Wągrowcu

III m-ce: Zespół Szkół w Barcinie

 

kat. kl. 4-7 SP

I m-ce: Szkoła Podstawowa w Krobi

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

III m-ce: Teatr dzieci i młodzieży Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie

 

kat. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

I m-ce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu

II m-ce: Zespół Szkół w Przykonie

III m-ce: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu

 

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Anioły mojej wyobraźni"

 

 

kat. kl. 4-7 SP

 

I m-ce: Areta Pawicka - SP nr 3 w Koninie

II m-ce: Maciej Rogala - MDK w Koninie

III m-ce Joanna Tomaszewska - SP w Słupi Wielkiej

 

kat. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

I m-ce: Katarzyna Klepanda - III LO w Kaliszu

II m-ce: Łukasz Filipowicz - SP nr 3 w Luboniu

III m-ce: Wanda Nowak - Niepubliczne Gimnazjum w ZSA w Środzie Wlkp.

 

Ponadto w obu konkursach przyznano łacznie 30 wyróżnień (nagród specjalnych).

 

Grand Prix i statuetkę stracha na wróbla otrzymały:

I dnia: Niepubliczne Przedszkole "Miś Uszatek" we Wrześni

II dnia: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu.

 

Nagrodę specjalną dla grupy teatralnej z powiatu wrzesińskiego, która wykazała się innowacyjnym podejściem do tworzywa teatralnego otrzymał zespół z przedszkola "Miś Uszatek" we Wrześni i to on uświetnił dodatkowo swoim występem Koncert Jubileuszowy.

 

XV ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI - ZAPROSZENIE, REGULAMINY, KARTY ZGŁOSZEŃ

  PLAKATY W ORYGINALNEJ ROZDZIELCZOŚCI  - PROSZĘ KLIKNĄĆ: PLAKAT OGÓLNY, PLAKAT KONCERT

 

 Szanowni Państwo!

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku po raz piętnasty podjęła się realizacji projektu ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI.

Jego celem jest integracja środowisk wiejskich i miejskich poprzez wspólne twórcze działania, jak również promowanie kreatywności młodzieży oraz indywidualnych predyspozycji dzieci i młodych ludzi, którzy nie akceptują bylejakości ale prezentują pozytywną postawę wobec innych i utrwalają uniwersalne wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, życzliwości i tolerancji.

            W dniach 8-11 maja 2018 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku i Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizują w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji: XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Anioły mojej wyobraźni”, warsztaty, imprezy towarzyszące, w tym m.in. konferencję metodyczną „Kreatywność i innowacyjność w edukacji” dla dyrektorów, nauczycieli i  przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”.

           To kolejna już impreza kulturalna zakrojona na tak szeroką skalę. Doświadczenia z lat poprzednich podpowiadają, że jest ona bardzo potrzebna w środowisku lokalnym i ponadregionalnym.

           Oddajemy do rąk Państwa pakiet regulaminów związanych ze ŚWIĘTEM TEATRU NA PROWINCJI, wierząc jednocześnie, że nie zabraknie na nim Państwa oraz dzieci, młodzieży i nauczycieli z Państwa placówek.

 Z poważaniem

mgr Sławomira Czarnecka

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

 im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ MASKA 2018 - REGULAMIN

XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ MASKA 2018 - ZGŁOSZENIE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 2018 "ANIOŁY MOJEJ WYOBRAŹNI" - REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 2018 "ANIOŁY MOJEJ WYOBRAŹNI" - ZGŁOSZENIE

Konferencja "KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI" - LIST PRZEWODNI (ZAPROSZENIE)

RAMOWY PLAN KONFERENCJI "KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI" 2018

KONFERENCJA - INFORMACJE O PRELEGENTACH

 

PATRONAT HONOROWY: