O Szkole

Powstanie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku jest związane z historią Szkoły Podstawowej w Psarach Polskich. Funkcjonowała ona przez prawie 100 lat w budynku zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Środowisko lokalne długo zabiegało o poprawę nauki i pracy społeczności szkolnej. Starania te zostały uwieńczone sukcesem. W 1996 roku Zarząd Miasta i Gminy Września podjął decyzję o budowie szkoły. Na ten cel wykupiono grunty położone we wsi Nowy Folwark. 19 listopada 1997 roku wmurowano kamień węgielny w fundamenty szkoły, a 1 września 1999 roku odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego w nowym budynku.

W latach 1999 – 2002 funkcjonowały w nim dwie samodzielne szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku. Każda z nich posiadała odrębną dyrekcję, administrację oraz radę rodziców.

Od 1 września 2002 roku szkoła podstawowa i gimnazjum (na mocy uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 sierpnia 2002 roku) zostały połączone w Zespół Szkół w Nowym Folwarku.Od listopada 2009 roku patronem obu szkół wchodzących w skład Zespołu są Polscy Nobliści.

W budynku szkoły znajduje się obecnie:

- 16 przestronnych sal lekcyjnych (w tym sala multimedialna),

- 2 sale dla oddziałów przedszkolnych,

- pokój nauczycielski,

- biblioteka szkolna,

- sala gimnastyczna*,

- dwie pracownie komputerowe oraz sala multimedialna,

- nowoczesne pomieszczenia sanitarne (zarówno w segmentach sal lekcyjnych, jak i przy sali gimnastycznej),

- pomieszczenia dla administracji szkolnej,

- świetlica.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Ø 2 oddziały przedszkolne,

Ø12 oddziałów szkoły podstawowej,

Ø 5 oddziałów gimnazjalnych.

 

W roku szkolnym 2016/2017 (stan na 21.09.2016 r.) w naszej szkole uczy się 418 uczniów (dziewczęta - 201, chłopcy - 217):

Ø 36 dzieci w oddziałach przedszkolnych,

Ø 271 uczniów w klasach I - VI szkoły podstawowej,

Ø 111 uczniów w klasach I - III gimnazjum.

Ponadto Zespół Szkół w Nowym Folwarku od roku szkolnego 2010/2011 posiada boisko ORLIK 2012 oraz duży plac zabaw.

Do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku uczęszczają uczniowie zamieszkali (przede wszystkim) w obwodzie szkoły. Obejmuje on wsie: Nowy Folwark, Psary Polskie, Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko, Marzelewo, Chociczka i Przyborki.

 

W placówce zatrudnionych jest 36 nauczycieli, 1 pracownik administracji oraz 6 pracowników obsługi.

 

* koszt cyklicznego wynajmu:  32,00 zł za godzinę (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 298 z dnia 10.12.2015 r.).