Informacja - rekrutacja

Spotkanie z rodzicami kl. 0, I, II szkoły podstawowej
29.02.2016 (poniedziałek), godz. 17.00, sala nr 5.

Harmonogram wywiadówek 14.01.2016 r. (czwartek)

Koncert kolęd z jasełkami w holu szkoły – godz. 16.15

Klasa

nr sali

godz. 19.00

0

5

I a

35

I b

7

I c

3

II a

32

II b

8

III a

9

III b

6

godz. 17.00

IV a

108

IV b

16

V a

14

V b

18

VI a

17

VI b

15

godz. 18.00

I A

22

I B

23

II

25

III A

24

III B

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Prezydium Rady Rodziców

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca – Joanna Dams

 

Zastępca przewodniczącej – Monika Piechnik

 

Skarbnik – Dorota Hałas

 

Sekretarz – Joanna Dobry

 

Członek – Tomasz Łuczak, Małgorzata Garasz, Beata Menes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca – Jolanta Zielińska

 

Członek – Przemysław Kóska

 

Członek – Damian Przybysz

 

Harmonogram wywiadówek 25.11.2015 r. (środa)

Klasa

nr sali

godz. 16.00

0

5

I a

35

I b

7

I c

3

II a

Zebranie odbędzie się w innym terminie

II b

8

III a

9

III b

6

godz. 17.00

IV a

108

IV b

16

V a

14

V b

18

VI a

17

VI b

15

godz. 18.00

I A

22

I B

23

II

25

III A

24

III B

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie „Dziecko i książka”, które poprowadzą nauczyciele bibliotekarze z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni:

 Klasy 0 – III, sala nr 24, godz. 15.30

Klasy IV – VI, sala nr 24, godz. 16.30

RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2016/2017 (2)

 

Prezydium Rady Rodziców

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca – Joanna Dams

 

Zastępca przewodniczącej – Monika Piechnik

 

Skarbnik – Dorota Hałas

 

Sekretarz – Joanna Dobry

 

Członek – Tomasz Łuczak, Małgorzata Garasz, Beata Menes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca – Jolanta Zielińska

 

Członek – Przemysław Kóska

 

Członek – Damian Przybysz