Harmonogram wywiadówek - 8.09.2016

8 września 2016 roku o godz. 17.00 odbędą się zebrania  z rodzicami.

Spotkanie rozpocznie się zebraniem ogólnym w holu szkoły, po którym wszystkich rodziców wraz z wychowawcami zapraszamy do klas.

Klasa

nr sali

0 a

8

0 b

5

I

6

II a

35

II b

7

II c

3

III a

32

III b

9

IV a

17

IV b

15

V a

108

V b

16

VI a

14

VI b

18

1 A

24

1 B

19

2 A

22

2 B

23

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie zeszłorocznej Rady Rodziców oraz przewodniczących nowo wybranych Trójek Klasowych odbędzie się  o godz. 18.00 w sali nr 104 (I piętro).

INFORMACJA - 1 WRZEŚNIA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2016 R. O GODZ. 9.00.

 

Harmonogram wywiadówek 28.04.2016 r. (czwartek)


Klasa

Nr sali

godz. 16.00

0

5

I a

35

I b

7

I c

3

II a

32

II b

8

III a

9

III b

6

godz. 17.00

IV a

108

IV b

16

V a

14

V b

18

VI a

17

VI b

15

godz. 18.00

I A

22

I B

23

II

25

III A

24

III B

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 

 

Zespół Szkół
w Nowym Folwarku

 

 

KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2015/2016

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2015 r.

 

 

 

2.

I semestr  - 20 tygodni

 

01.09.2015 r. – 31.01.2016 r.

 

 

3.

II semestr  - 19 tygodni

 

01.02.2016 r. – 24.06.2016 r.

 

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31.12.2015 r.

 

 

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

18.01 – 31.01.2016 r.

 

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24.03 – 29.03.2016 r.

 

 

7.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

05.04.2016 r.

 

 

8.

Egzamin  przeprowadzany ostatnim roku nauki  w gimnazjum

18 – 20.04.2016 r.

 

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

24.06.2016 r.

 

 

10.

Ferie letnie

 

25.06 – 31.08.2016 r.

 

 

11.

Święto Patrona Szkoły

 

27.11.2015 r.

 

 

12.

Dzień Dziecka

01.06.2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

 

 

1.

Dzień, w którym odbywa się sprawdzian po szkole podstawowej

05.04.2016 r. (dot. szkoły podstawowej)

 

2.

Dni, w którym odbywa się egzamin po gimnazjum.

18-20.04.2016 r. (dot. gimnazjum)

 

3.

 

Dni pomiędzy dniami świątecznymi

23.03.2016 r.

30.03.2016 r.

02.05.2016 r.

27.05.2016 r.

30.05.2016 r.

               

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)

·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz.562 z późn. zmianami).