Rada Rodziców - 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca – Joanna Dams

Zastępca przewodniczącej – Monika Piechnik

Skarbnik – Dorota Hałas

Sekretarz – Joanna Dobry

Członek – Tomasz Łuczak, Małgorzata Garasz, Beata Menes

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca – Jolanta Zielińska

Członek – Przemysław Kóska

Członek – Damian Przybysz

Terminy - rok szkolny 2016/17

Terminy - rok szkolny 2016/17

1. Planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej:

29 sierpnia – rada podsumowująca i rozpoczynająca nowy rok szkolny

15 września – czwartek – nadzór pedagogiczny

15 listopada – wtorek – szkoleniowa

24 stycznia – wtorek- klasyfikacyjna

1 marca-   środa - szkoleniowa – procedury

14 czerwca- środa – klasyfikacyjna

19 czerwca – poniedziałek – podsumowująca rok szkolny

 

2. Dyżury nauczycielskie: spotkania zespołów 16.00-17.00, dyżur 17.00- 18.00

3 października

7 listopada

5 grudnia

9 stycznia

6 marca

3 kwietnia

15 maja

5 czerwca

 

3. Wywiadówki:

8 września – czwartek

24 listopada – czwartek

26 stycznia – czwartek

27 kwietnia – czwartek

 

4. Święto Teatru na Prowincji – 10-12 maja 2017r.

Kalendarz roku szkolnego 2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2016/17

 

Lp

Nazwa

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 .09.2016r.

2.

 

Pasowanie na ucznia

Do 30.09.2016r.

3.

 

I półrocze – 20 tygodni

II półrocze – 21 tygodnie

1.09.2016r – 29.01.2017r.

30.01.2017 – 23.06.2017r.

4.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2016r.

5.

 

Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2017r.

6.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04 – 18.04. 2017r.

7.

 

Egzamin gimnazjalny

19.04 – 21.04. 2017r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23.06.2017r.

9.

 

Ferie letnie

24.06 – 31.08.2017r.

10.

 

Święto Patrona Szkoły

25.11.2016r.

11.

 

Dzień Dziecka

2.06.2017r.

12.

Dodatkowe dni wolne dla gimnazjalistów –

dni, w których odbywa się egzamin

19 – 21.04.2017r.

13.

Dni wolne pomiędzy dniami świątecznymi

31.10.2016r. PN

2.05.2017r. WT

4.05.2017. CZ

5,05.2017r. PT

16.06.2017r. PT