Ważna informacja - zmiana terminu wywiadówki

 

W związku z pobytem wychowawców klas na wielodniowych wycieczkach wywiadówka zaplanowana na 27.04.2017 r. nie odbędzie się.

 

Nowy termin wywiadówki 08.05.2017r.:

 

- godz. 18.00 – w hollu szkoły spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły,

 

- godz. 18.15 – zebrania z wychowawcami.

 

Z uwagi na przesunięcie terminu wywiadówki planowany na 15.05.2017 r. dyżur nauczycielski nie odbędzie się.

 

Za zmianę terminów uprzejmie przepraszamy.

 

 

 

Funkcjonowanie szkoły podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych

Podczas dni wolnych od zajęć edukacyjnych (2.05, 4.05, 5.05, 16.06) szkolna świetlica będzie czynna  w godz. 7.00 – 16.00.

Dowozy i odwozy funkcjonują według planu.

Obiady będą wydawane w godzinach od 12.00 do 12.30, dotyczy 4 i 5 maja br.

W dniu 2 maja br. nie ma obiadów.