Zebrania z rodzicami - 31.01.2018

 

WYWIADÓWKA

31 stycznia 2018 roku

 

Klasa

nr sali

godz. 17.00

0 a

5

0 b

8

I a

9

I b

32

II

6

III a

35

III b

7

III c

3

godz. 17.30

IV a

15

IV b

14

V a

104

V b

17

VI a

108

VI b

16

VII a

25

VII b

18

godz. 18.00

2 A

24

2 B

19

3 A

22

3 B

23

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 - ważne terminy

 

 

 

Dyżury nauczycielskie: 16.30- 17.00 zespoły 17.00- 18.00 dyżur

 

2 października

 

4 grudnia

 

5 marca

 

14 maja

 

4 czerwca

 


 

Wywiadówki:

 

13 września

 

22 listopada

 

31 stycznia

 

25 kwietnia

 


 

Rady Pedagogiczne:

 

6 września

 

14 września

 

15 listopada

 

24 stycznia

 

21 marca

 

13 czerwca

 

20 czerwca

 

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z obiadów szkolnych należy przelewać na konto bankowe szkoły:

 

PBS Września 46 9681 0002 0000 2204 2000 0020

 W polu TYTUŁEM należy wpisać: OBIADY, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC  I ROK, ZA KTÓRY WPŁATA JEST DOKONYWANA (WZÓR: OBIADY, JAN KOWALSKI, STYCZEŃ 2018)

Przypominamy, że za obiady należy zapłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Procedura odmawiania obiadów na konkretny dzień/dni pozostaje bez zmian.

Pierwszego dnia każdego miesiąca na szkolnej stronie internetowej będzie umieszczana informacja o kwocie do zapłaty za obiady bez odpisów oraz ewentualnych dniach wolnych.

 Odpłatność za korzystanie z obiadu szkolnego w miesiącu styczniu wynosi: 88 zł (22 dni x 4 zł = 88 zł).

 

Sławomira Czarnecka

Dyrektor szkoły

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

 

 

 

Lp.

Nazwa

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017r.

2.

Pasowanie na ucznia

29.09. 2017r.

3.

I półrocze

4.09.2017r – 28.01.2018r.

4.

II półrocze

29.01.2018r. – 22.06.2018r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12- 31.12.2017r

6.

Ferie zimowe

12-25. 02 2018r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03- 3.04. 2018r.

8.

Egzamin gimnazjalny

18.04 – 20.04.18r.

9.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

22.06.2018r.

10.

Ferie letnie

23.06 – 31.08. 18r.

11.

Święto Patrona Szkoły

27.11.2017r.

12.

Dodatkowe dni wolne

18.04.2018r. – śr

19.04.2018r. – cz

2.05.2018r. – śr

4.05.2018r. – pt

1.06.2018r. - pt

13.

Kiermasz świąteczny

8.12.2017r.

14.

Festyn rodzinny

9.06.2018r.

15.

Święto Teatru na Prowincji

8 – 10.05.2018r.

16.

Konferencja „ Kreatywność i innowacyjność w edukacji”

11.05.2018r.